Longahearthealth

0999868443

emergency call

VO2MAX

บริการตรวจวัดประสิทธิภาพออกซิเจน (VO2 max)

VO2 max เป็นค่าหรือเครื่องมือที่บ่งบอกถึงสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งถูกนำมาใช้มากทางเวชศาสตร์การกีฬา แต่คนทั่วไปหรือผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดก็สามารถตรวจหาค่า VO2 max ของตนเองได้ เพื่อดูความฟิตของร่างกาย ความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง หรือเพื่อนำไปหาแนวทางในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของคุณ

การตรวจวัดประสิทธิภาพออกซิเจน (VO2 max) คืออะไร?

การตรวจวัดประสิทธิภาพออกซิเจนหรือการทดสอบเพื่อหาค่า VO2 max เป็นการหาอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Maximal Oxygen Consumption) ที่ร่างกายสามารถนำเข้า ลำเลียง และนำมาใช้ประโยชน์ได้ในขณะออกกำลังกายที่เหนื่อยที่สุดใน 1 นาที โดยมีหน่วยวัดเป็นมิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ซึ่งหากดูจากค่าแล้วพบว่ามีการนำออกซิเจนมาใช้ได้มาก ก็หมายความว่าร่างกายสามารถสร้างพลังงานได้มาก แสดงให้เห็นถึงความฟิตของร่างกายนั่นเอง

และเป็นการตรวจที่วัดทั้งสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ ปอด ระบบไหลเวียนโลหิต และเซลล์กล้ามเนื้อทั้งหมดทั้งที่ทำงานอย่างอิสระและทำงานร่วมกัน จึงเป็นที่มาว่าทำไมการดูค่า VO2 max จึงสามารถนำมาใช้ประกอบกับการพิจารณาสุขภาพองค์รวมของร่างกายได้

การตรวจวัดประสิทธิภาพออกซิเจน (VO2 max) มีขั้นตอนอย่างไร?

การตรวจหาค่า VO2 max นิยมทำด้วย 2 วิธีการด้วยกัน คือ ทดสอบด้วยการวิ่งบนลู่วิ่ง (treadmill) หรือการปั่นจักรยาน (Stationary bike cycling) โดยในขณะที่ทำการทดสอบจะต้องใส่หน้ากากเพื่อวัดแก๊สที่ผู้เข้ารับการทดสอบรับเข้าหรือคายออกในขณะที่หายใจ รวมถึงใส่แถบคาดหน้าอกเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และติดขั้วไฟฟ้าเพื่อวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งจะมีการวัดค่าตั้งแต่ก่อนการออกกำลังเพื่อประเมินในภาวะปกติก่อนออกกำลังกาย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่วัดในขณะที่ออกกำลังอย่างเต็มพิกัด โดยเวลาที่ใช้ในการทดสอบจะอยู่ที่ราว ๆ 30 นาที

การตรวจวัดประสิทธิภาพออกซิเจน (VO2 max) เหมาะกับใครบ้าง?

ผู้ที่เหมาะสำหรับการตรวจวัดประสิทธิภาพออกซิเจน (VO2 max) ได้แก่:

 • บุคคลทั่วไป
 • นักกีฬามืออาชีพ นักวิ่งมาราธอน นักปั่นจักรยาน รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
 • ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจและปอด
 • ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัวหรือ BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด หรือเคยมีภาวะหัวใจล้มเหลว

แต่อันที่จริงแล้วการตรวจหาค่า VO2 max นั้นเหมาะสำหรับทุกคน เพราะสำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว การที่เราทราบค่า VO2 max ของตนเองนั้น จะทำให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตได้ โดยยิ่งค่า VO2 max สูงนั่นหมายความว่า ร่างกายของคุณมีความฟิตมาก และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังลดลง

ข้อดีของการตรวจวัดประสิทธิภาพออกซิเจน (VO2 max)

 • สามารถตรวจหาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่เกิดร่วมกับการออกกำลังกาย
 • สามารถหาสาเหตุภาวะเหนื่อย เพื่อนำไปใช้หาแนวทางแก้ไขสภาวะเหนื่อยง่าย
 • การตรวจ VO2 Max ถือเป็นการวัดขีดจำกัดของสมรรถภาพร่างกาย และสามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคน จึงเหมาะสมกับทุกคนทั้งบุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจการออกกำลังกาย และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปอดและหัวใจ
 • ในการทดสอบหาค่า VO2 max จะมีการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจร่วมด้วย จึงเป็นแนวทางสำหรับการคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่อาจพบได้ในขณะออกกำลังแบบเต็มที่ ทำให้ลดโอกาสที่จะเสียชีวิตเฉียบพลันจากการออกกำลังกายได้ด้วย
 • ช่วยให้ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจพิการแต่กำเนิด หรือผู้ที่ผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจมาก่อนหน้านี้ สามารถออกแบบการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองได้

เตรียมตัวอย่างไรก่อนการตรวจวัดประสิทธิภาพออกซิเจน (VO2 max)?

เพื่อให้การตรวจหาค่า VO2 max มีความแม่นยำมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ ดังนี้

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการทดสอบ
 • งดออกกำลังกายหนัก 12 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ
 • งดรับประทานอาหารก่อนเข้าตรวจอย่างน้อย 3 ชั่วโมง แต่สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ
 • งดดื่มที่มีคาเฟอีน สุรา รวมถึงงดสูบบุหรี่ 3 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ
 • ในกรณีที่มีโรคประจำตัวหรือมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการทดสอบ ว่าตัวยามีผลต่อการทดสอบหรือไม่และต้องหยุดยานั้น ๆ ก่อนมาเข้ารับการทดสอบหรือเปล่า
 • ในการทดสอบควรใส่ชุดกีฬาหรือเสื้อผ้าที่คล่องตัวสำหรับใส่ออกกำลังกาย

ค่า VO2 max ของเราแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านที่ทุกคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดับการออกกำลังกาย สภาพของหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงกรรมพันธุ์ หากอยากรู้ค่า VO2 max ของตัวคุณเอง สามารถมาตรวจได้เลย Longa Heart Health Medical Center ศูนย์ดูแลรักษาหลอดเลือดและโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด เรายินดีให้บริการตรวจวัดประสิทธิภาพออกซิเจน (VO2 max) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด