Longahearthealth

0999868443

emergency call

ECHO

บริการตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (Echocardiography : ECHO)

ขั้นตอนการตรวจอัลตราซาวน์หัวใจหรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง เป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะมีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ หรือการติดตามผลการรักษาจากการผ่าตัดหัวใจ ที่สำคัญคือ เป็นการตรวจที่ง่าย ไม่ต้องเตรียมตัวเยอะ และใช้เวลาในการตรวจไม่นาน หากตรวจก่อน รู้ตัวก่อน ก็ยิ่งจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากคุณมีอาการเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ใจสั่น เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอกเล็กน้อยถึงหนักมาก หายใจถี่ มีอาการเหงื่อออกเม้นั่งเฉยๆ ปวดล้าแขนซ้ายหรือทั้งสองข้างโดยไม่มีสาเหตุ  อาการเหล่านี้บ่งชี้ได้ว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ เรามีขั้นตอนง่าย ไม่ต้องเตรียมตัวเยอะ ใช้เวลาไม่นาน นั้นคือการตรวจอัลตราซาวน์หัวใจหรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ที่จะช่วยให้แพทย์ตรวจรู้ผลเพื่อใช้ในการประเมินอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ รวมทั้งติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดหัวใจได้อีกด้วย  ยิ่งเราตรวจก่อน รู้ตัวกอ่น ก็ยิ่งจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (ECHO) คืออะไร?

การตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (ECHO) คือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่เรียกว่า Echocardiogram หรือ Echocardiography ซึ่งเป็นการส่งคลื่นความถี่สูง (ultrasound) ที่มีความปลอดภัยต่อร่างกายออกมาจากหัวตรวจ (transducer) ไปยังตำแหน่งของหัวใจและสะท้อนสัญญาณกลับมาประมวลผลเป็นภาพ 2 หรือ 3 มิติ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ โดยผลการตรวจจะถูกแสดงบนจอมอนิเตอร์ให้เห็นถึงรูปร่าง ขนาดของหัวใจ 

และสิ่งที่จะเห็นได้จากการตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพและขนาดของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ พลศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิตในหัวใจห้องต่าง ๆ การเคลื่อนไหวของผนังหัวใจ รวมถึงการทำงานของลิ้นหัวใจทั้งหมด การทำงานของหัวใจทั้งขณะบีบตัวและคลายตัว (LV systolic and diastolic function)

การตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (ECHO) มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

 1. ติดอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและดูอัตราการเต้นของหัวใจบริเวณทรวงอก
 2. แพทย์จะทาเจลบริเวณทรวงอกและใช้หัวตรวจ (transducer) ถูบริเวณที่ทาเจล เพื่อส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปภายใน คลื่นเสียงจะถูกส่งผ่านอวัยวะต่างๆ และสะท้อนกลับมาภายในตำแหน่งที่ตรวจ มอนิเตอร์จะประมวลผลของคลื่นเสียงและแสดงออกมาเป็นภาพ
 3. การตรวจจะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที หรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (ECHO) เหมาะกับใครบ้าง?

อันดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการทำ Echo ถือเป็นการตรวจหัวใจแบบละเอียด และไม่ได้จัดอยู่ในรายการของการตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไป ดังนั้นการตรวจ Echo จึงเป็นการตรวจเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยสาเหตุของโรคได้และผู้ที่ควรตรวจโดยวิธีการนี้ ได้แก่ 

 • ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว หรือมีอาการเหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้เพราะเหนื่อย ขาบวมทั้งสองข้าง
 • ผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ
 • ผู้ที่มีภาวะหัวใจบีบตัวน้อยผิดปกติ
 • ผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติของหัวใจ เช่น มีเสียงฟู่ (Murmur) หรือต้องสงสัยว่ามีภาวะหัวใจโต
 • ผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก โดยแพทย์วินิจฉัยว่าอาจเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ผู้ที่มีเสียงหัวใจผิดปกติ โดยแพทย์วินิจฉัยว่าอาจมีความผิดปกติจากลิ้นหัวใจ
 • ผู้ที่มีความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด รวมทั้งผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแล้ว แต่ยังมีอาการของโรคอยู่
 • ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคหัวใจซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือมีประวัติบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ (Sudden cardiac death) เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนามากผิดปกติ (Hypertrophic cardiomyopathy)
 • ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้ว เพื่อติดตามอาการ

ข้อดีของการตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (ECHO)

ข้อดีของการตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (ECHO) ทำให้สามารถวิเคราะห์โรคหัวชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น

 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย ทั้งยังสามารถบอกตำแหน่งของส่วนกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายได้ รวมถึงสามารถประเมินการทำหน้าที่บีบและคลายตัวของหัวใจ
 • โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ เช่น เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเรื้อรัง ภาวะมีน้ำขังในเยื่อหุ้มหัวใจ
 • โรคผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด เช่น ผนังกั้นห้องหัวใจมีรูแต่กำเนิด หรือลิ้นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด
 • โรคของลิ้นหัวใจทุกชนิด และการตรวจยังสามารถใช้เพื่อช่วยจัดระดับความรุนแรงของโรคได้ด้วย

นอกจากนี้การตรวจ ECHO ยังสามารถตรวจร่วมกับการตรวจวิธีอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ เพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น

เตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับบริการตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (ECHO)

การตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (ECHO) ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหารมาก่อนล่วงหน้า แต่ในกรณีที่มีการรับประทานยาเป็นประจำอาจทำการแจ้งให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพราะอาจส่งผลต่อการตรวจ และการทำงานของหัวใจและแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าที่เปิดบริเวณหน้าอกได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการตรวจ

หากท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงหรือสังเกตว่าตนเองมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ และต้องการตรวจด้วยวิธีการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงหรืออัลตราซาวน์หัวใจ ที่ Longa Heart Health Medical Center ศูนย์ดูแลรักษาหลอดเลือดและโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด ยินดีให้บริการรวมถึงพร้อมอำนวยความสะดวกในบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของหัวใจอีกด้วย สนใจใช้บริการติดต่อได้ที่เบอร์ 099 986 8443