Longahearthealth

0999868443

emergency call

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหัวใจวายโดยไม่รู้ตัว

เป็นไปได้ไหมที่คนจำนวนมากที่เป็น

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหัวใจวายโดยไม่รู้ตัว

หากไม่ได้รับการรักษาหรือคำแนะนำจากแพทย์

พวกเขาอาจเสียชีวิตในไม่ช้า?

คุณอาจมีอาการหัวใจวายโดยไม่รู้ตัว อาการหัวใจวายเงียบ

หรือที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเงียบ อาการของกล้ามเนื้อหัวใจ

ตายเงียบนี้ มักไม่รุนแรง และเป็นช่วงสั้น ๆ  ทำให้คนที่เป็นไม่ได้ใส่ใจ

กับอาการ แต่ก็ยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่ก็มีบางคนที่โชคไม่ดี

เกิดมีอาการซ้ำ ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีอาการแม้

เพียงเล็กน้อย แต่ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงคือ การสูบบุหรี่ การมีน้ำหนักเกิน

การขาดการออกกำลังกาย ความดันโลหิตสูง ระดับคอเลสเตอรอลสูง

และโรคเบาหวาน ควรใส่ใจในการตรวจแบบละเอียด ซึ่งถ้าพบว่าเป็นจริง

ก็จะได้มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้

Longa Hearth Health ”เรื่องของหัวใจ“ ให้เราดูแล