Longahearthealth

0999868443

emergency call

วิธีการจัดการกับแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

เพราะการป้องกันโรคนี้ สามารถทำได้ง่ายๆ

และทำได้ทุกคน ไม่ว่าจะเสี่ยงมากหรือน้อย เช่น การงดบุหรี่

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดอาหารไขมัน พักผ่อนให้เพียงพอ

ไม่เครียด โดยเฉพาะถ้าเป็นความดันเลือดสูงและเบาหวานก็

จะได้ปรับพฤติกรรมและดูแลตัวเองมากขึ้น

การตรวจวัดปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

ใช้เวลาตรวจรวดเร็ว ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ และไม่ต้องฉีดสีสวนหัวใจ

ภาพที่ได้จากการตรวจวิธีนี้จะมีความคมชัดเนื่องจากเครื่องมีความเร็ว

ในการจับภาพสูงมาก สามารถจับภาพขณะที่หัวใจเต้นได้ดี

และจะบอกถึงปริมาณหินปูนที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจได้

แม้ในปริมาณที่น้อย จึงเป็นการตรวจที่หาภาวะความเสี่ยงของการเป็น

โรคหลอดเลือดหัวใจเริ่มต้นในคนปกติได้เป็นอย่างดี 🩺

Longa Hearth Health ”เรื่องของหัวใจ“ ให้เราดูแล